Verklaring over gegevensbescherming SD workwear BV

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website: www.7-days.be. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk betreffen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens als de opslag niet langer nodig is.

(3) Als we voor afzonderlijke functies van onze aanbieding afhankelijk zijn van aangestelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder informeren.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt tegenover ons volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op verbetering of schrapping,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdracht.

 

(2) Ingeval van onrechtmatig gebruik of gebruik zonder toestemming hebt U het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

 

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en uur van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Respectievelijk overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website, vanwaar de aanvraag komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browser software(.

 

2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en daarbij worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod al met al gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

 

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten vooral de sessiecookies. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren, bijv. het aanvaarden van cookies van derden of alle cookies weigeren. We wijzen er u op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
e) We gebruiken cookies om voor u vervolgbezoeken te kunnen identificeren, als u beschikt over een account bij ons. In het andere geval moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

 

§ 4 Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u hierin geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen meer persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de respectieve dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde grondbeginselen voor de gegevensverwerking van toepassing zijn.


(2) Deels doen we een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.


(3) Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als deelnames aan acties, promotionele prijsvragen, contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij de vermelding van uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.


(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat de gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

 

§ 5 Bezwaar tegen of intrekking van de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze intrekking aan ons kenbaar hebt gemaakt. Ook kan u bezwaar maken in het kader van het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden. U kan ons hieromtrent contacteren op:

SD workwear BV

Nachtegaalstraat 8 W1, 9240 Zele

Telefoon : +32 (0) 52 45 01 02

Fax : +32 (0) 52 45 27 52

E-mail : info@7-days.be

 

(2) Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

§ 6 Verdere gebruiksmogelijkheden van onze website en de bijbehorende behandeling van uw gegevens

1.Gebruik van onze webwinkel

(1) Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor de afsluiting van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die we nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank.

U kunt vrijwillig een klantaccount maken, waarmee we uw gegevens kunnen bewaren voor latere aankopen. Als u een account aanmaakt onder 'Mijn account', kunnen de gegevens die u opgeeft, worden bewaard met mogelijkheid tot intrekking. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in het klantgedeelte.
We kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.


(2) Op grond van commerciële en fiscaalrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na de deadline worden de gegevens systematisch verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de overeenkomst en/of als er geen rechtmatig belang is om deze gegevens te bewaren.


(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens te vermijden, in het bijzonder tot financiële gegevens, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

 

2. Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die u informeert over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de verklaring van toestemming.
 
(2) Om u in te schrijven op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat we, nadat u zich hebt ingeschreven, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet bevestigt, wordt uw informatie niet gebruikt. Daarnaast slaan we telkens uw gebruikte IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw inschrijving aan te tonen en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.
 
(3) De enige verplichte vermelding voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te sturen.
 
(4) Uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken en u kunt zich uitschrijven op de nieuwsbrief. De intrekking kunt u aangeven door een klik op de link in elke nieuwsbrief-e-mail of per e-mail aan:

info@7-days.be

of door een bericht te sturen naar:

SD workwear BV

Nachtegaalstraat 8 W1

9240 Zele

Telefoon: +32 (0) 52 45 01 02

 

(5) Wij wijzen er u op dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of trackingpixels die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld, dus de ID's zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe verwijzing naar uw persoon is uitgesloten.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze tracking als u op de afzonderlijke link in elke e-mail klikt of contact met ons opneemt via een andere weg, waardoor het abonnement op de nieuwsbrief wordt beëindigd. De informatie wordt opgeslagen gedurende de periode dat u zich abonneert op de nieuwsbrief. Na het uitschrijven slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op. Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in uw e-mailprogramma. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig wilt laten weergeven, gebeurt dat via de bovenstaande tracking.

(6) Klaviyo

We gebruiken Klaviyo voor het organiseren van de e-mailcampagnes en het verzenden van de campagne-e-mails. De aanbieder is Klaviyo Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna "Klaviyo"). Klaviyo is een dienst waarmee o.a. het versturen van e-mails georganiseerd en geanalyseerd kan worden. Als u gegevens invoert voor e-mailverwijzing (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van Klaviyo in de VS.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Met behulp van Klaviyo is het voor ons mogelijk om onze e-mailcampagnes te analyseren en op de doelgroep gerichte vervolgcampagnes te organiseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een e-mailbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere zien welke links het vaakst zijn aangeklikt. Bovendien kunnen we zien of na het openen / klikken bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd (conversies). We kunnen bijvoorbeeld zien of u na het klikken op de e-mail een aankoop hebt gedaan. Klaviyo stelt ons ook in staat om de e-mailontvangers onder te verdelen ("clusteren") op basis van verschillende categorieën. De e-mailontvangers kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de e-mails beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Klaviyo raadplegen via de volgende link: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice.

Als u geen analyse door Klaviyo wilt, moet u zich afmelden voor de e-mailcampagnelijst. Hiervoor geven we in elk e-mailbericht een afmeldlink. De gegevens die u ons verstrekt met het oog op het verkrijgen van e-mails, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor e-mails bij ons of de e-mailserviceprovider. Nadat u zich hebt afgemeld voor e-mails worden ze verwijderd uit de e-maildistributielijst. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast. Nadat u zich hebt afgemeld voor de e-maildistributielijst, kan uw e-mailadres bij ons of de e-mailserviceprovider in een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van e-mails (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Opdrachtverwerking

Wij hebben een vereerkersovereenkomst afgesloten met bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat is vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het garandeert dat het de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

§ 7 Websitestatistieken

Gebruik van Google Analytics

(1) Voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

(2) Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen verder worden verwerkt in verkorte vorm, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke identificatie wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(4) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Rechtsgrondslag en herroepingsmogelijkheid voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6, par. 1 onder a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en uw keuze daar te wijzigen.

(6) De door ons verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden één keer per maand automatisch gewist.

(7) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken zullen ons in staat stellen om onze diensten te verbeteren en ze interessanter te maken voor u als gebruiker. Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens geregistreerd:

 • de pagina's die u oproept, het "klikpad"
 • Bereiken van "websitedoelen" (conversies, bv. nieuwsbriefinschrijvingen, downloads, aankopen)
 • Uw gebruikersgedrag (bijv. kliks, verblijftijd, bouncepercentages)
 • Uw plaats (regio), bij benadering
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de eindapparatuur die u gebruikt (bv. taalinstelling, schermresolutie)
 • de referrer-URL (via welke website/ via welk reclamemedium bent u op deze website terechtgekomen)

(8) De ontvangers van de gegevens zijn

 • Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

als een verwerker. Daartoe hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google LLC, gevestigd in Californië (VS), en eventueel de Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens. Een overdracht van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten.

(9) Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming bij Google, zie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en https://policies.google.com/?hl=de.

 

§ 8 Webmarketing

1. Gebruik van Google Adwords Conversion

(1) Wij gebruiken de diensten van Google Adwords om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclameactiviteiten zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken.

(2) Deze reclameboodschappen worden door Google via zogeheten 'adservers' uitgeleverd. Daartoe gebruiken wij adserver-cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van de advertenties of de kliks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Indien u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er door Google Adwords een cookie op uw pc bewaard. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) worden gewoonlijk als analysewaarden voor deze cookie opgeslagen.

(3) Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke Adwords-klant wordt een ander cookie toegewezen. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde reclameactiviteiten. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

(4) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google hiermee verzamelt en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

(5) U kunt deelname aan deze tracering op verschillende manieren voorkomen:

 1. a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor het traceren van conversies uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door op interesses gebaseerde advertenties uit te schakelen van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" op de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers op de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

(6) Rechtsgrondslag en herroepingsmogelijkheid voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6, par. 1 onder a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en uw keuze daar te wijzigen.

(7) Verwerkingsbedrijf:

Google Ierland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Klik hier om op alle domeinen van het verwerkingsbedrijf in te trekken https://safety.google/privacy/privacy-controls/2. Gebruik van de SalesViewer®-technologie:

Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden op basis van de gerechtvaardigde belangen van de website-exploitant (Art. 6 lid 1 lit.f AVG).

Hiervoor wordt een op JavaScript gebaseerde code gebruikt, die dient voor het verzamelen van bedrijfsgerelateerde gegevens en het overeenkomstige gebruik daarvan. De met deze technologie verzamelde gegevens worden versleuteld via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden tegengegaan door op deze link te klikkenhttps://www.salesviewer.com/opt-out om de verzameling door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u deze link opnieuw aanklikken.