Loading...

Verklaring over gegevensbescherming

7days jobwear BV

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website: www.7-days.be. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk betreffen, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens als de opslag niet langer nodig is.

(3) Als we voor afzonderlijke functies van onze aanbieding afhankelijk zijn van aangestelde dienstverleners of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder informeren.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt tegenover ons volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op verbetering of schrapping,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdracht.

 

(2) Ingeval van onrechtmatig gebruik of gebruik zonder toestemming hebt U het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

 

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en uur van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Respectievelijk overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website, vanwaar de aanvraag komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browser software(.

 

2) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en daarbij worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarbij de instantie die de cookie instelt (hier door ons) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod al met al gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

 

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden toegelicht:

 • Tijdelijke cookies (zie b)
 • Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten vooral de sessiecookies. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.
c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.
d) U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren, bijv. het aanvaarden van cookies van derden of alle cookies weigeren. We wijzen er u op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
e) We gebruiken cookies om voor u vervolgbezoeken te kunnen identificeren, als u beschikt over een account bij ons. In het andere geval moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

 

§ 4 Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u hierin geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen meer persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de respectieve dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde grondbeginselen voor de gegevensverwerking van toepassing zijn.


(2) Deels doen we een beroep op externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.


(3) Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als deelnames aan acties, promotionele prijsvragen, contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover krijgt u bij de vermelding van uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.


(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat de gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

 

§ 5 Bezwaar tegen of intrekking van de verwerking van uw gegevens

(1) Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u deze intrekking aan ons kenbaar hebt gemaakt. Ook kan u bezwaar maken in het kader van het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden. U kan ons hieromtrent contacteren op:

7days jobwear BV

Nachtegaalstraat 8 W4, 9240 Zele

Telefoon : +32 (0) 52 45 01 02

Fax : +32 (0) 52 45 27 52

E-mail : info@7-days.be

 

(2) Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

§ 6 Verdere gebruiksmogelijkheden van onze website en de bijbehorende behandeling van uw gegevens

1.Gebruik van onze webwinkel

(1) Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor de afsluiting van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die we nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, verdere details zijn vrijwillig. Wij verwerken de gegevens die door u zijn verstrekt om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen we uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank.

U kunt vrijwillig een klantaccount maken, waarmee we uw gegevens kunnen bewaren voor latere aankopen. Als u een account aanmaakt onder 'Mijn account', kunnen de gegevens die u opgeeft, worden bewaard met mogelijkheid tot intrekking. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd verwijderen in het klantgedeelte.
We kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.


(2) Op grond van commerciële en fiscaalrechtelijke voorschriften zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na de deadline worden de gegevens systematisch verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de overeenkomst en/of als er geen rechtmatig belang is om deze gegevens te bewaren.


(3) Om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens te vermijden, in het bijzonder tot financiële gegevens, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

 

2. Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die u informeert over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden genoemd in de verklaring van toestemming.
 
(2) Om u in te schrijven op onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat we, nadat u zich hebt ingeschreven, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet bevestigt, wordt uw informatie niet gebruikt. Daarnaast slaan we telkens uw gebruikte IP-adressen en tijden van registratie en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw inschrijving aan te tonen en, indien nodig, om u te informeren over mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens.
 
(3) De enige verplichte vermelding voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief toe te sturen.
 
(4) Uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken en u kunt zich uitschrijven op de nieuwsbrief. De intrekking kunt u aangeven door een klik op de link in elke nieuwsbrief-e-mail of per e-mail aan:

info@7-days.be

of door een bericht te sturen naar:

7days jobwear BV

Nachtegaalstraat 8 W4

9240 Zele

Telefoon: +32 (0) 52 45 01 02

 

(5) Wij wijzen er u op dat wij uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of trackingpixels die beeldbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld, dus de ID's zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe verwijzing naar uw persoon is uitgesloten.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze tracking als u op de afzonderlijke link in elke e-mail klikt of contact met ons opneemt via een andere weg, waardoor het abonnement op de nieuwsbrief wordt beëindigd. De informatie wordt opgeslagen gedurende de periode dat u zich abonneert op de nieuwsbrief. Na het uitschrijven slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op. Een dergelijke tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen standaard hebt uitgeschakeld in uw e-mailprogramma. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig wilt laten weergeven, gebeurt dat via de bovenstaande tracking.

 

 § 7 Webanalyse en reclame op onze website

1 .Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is ingeschakeld op deze website, zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen.


(2) Het IP-adres dat van uw browser door Google Analytics wordt verzonden in het kader van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.


(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de verzameling van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) bij Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen als u via de volgende link de beschikbare browserplug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen ingekort verwerkt, een persoonlijke verwijzing kan zodoende worden uitgesloten. Voor zover de gegevens die over u zijn verzameld een directe koppeling naar de persoon inhouden, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en dan worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.


(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG.


(6) Informatie van de derde provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht over gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en ook verklaring betreffende gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.


2. Gebruik van Google Adwords Conversion

(1) We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemiddelen (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van reclame die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te realiseren.


(2) Deze reclamemiddelen worden door Google geleverd via zogenaamde "Ad servers". Hiervoor gebruiken we Ad server cookies waardoor bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals weergave van advertenties of klikken van gebruikers kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden meestal de unieke cookie-ID, het aantal Ad impressions per plaatsing (frequentie), de laatste impression (relevant voor post-view-conversies) en de opt-outinformatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden aangesproken) als analysewaarden opgeslagen.


(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is omgeleid. Aan elke klant van AdWords wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van de reclamemiddelen, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren aan de hand van deze informatie

(4) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de integratie van AdWords-conversie wordt Google ervan op de hoogte gebracht dat u het juiste deel van ons internetsite hebt opgeroepen of een advertentie van ons hebt aangeklikt. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet hebt ingelogd, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

(5) U kunt uw deelname aan deze Tracking-procedure op verschillende manieren vermijden: a) door een passende instelling van uw browser-software, vooral het onderdrukken van cookies van derden zorgt ervoor dat u geen advertenties van derde providers ontvangt; b) door uitschakeling van de cookies voor Conversion-Tracking, waarbij u uw browser zodanig instelt dat cookies worden geblokkeerd van het domein “www.googleadservices.com”, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt, als u uw cookies wist; c) door activering van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads”, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen er u op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

(6) Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en
https://services.google.com/sitestats/nl.html. U kunt ook surfen naar de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org.  Google heeft zich onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.