Herroeping

Informatie over de herroeping

De Consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering om af te zien van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de Consument de Verkoper binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van levering op de hoogte te brengen per post, fax of e-mail:

7days Jobwear BV
Nachtegaalstraat 8 W1
B- 9240  Zele

Fax: 052 45 27 52
E-mail: info@7-days.be

De Consument dient zijn beslissing tot herroeping op duidelijke wijze mee te delen. De Consument kan hiertoe het bijgevoegde modelformulier voor de herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

 

Gevolgen van de herroeping

Na de beslissing tot herroeping meegedeeld te hebben, beschikt de Consument over 14 kalenderdagen om het Product terug te sturen of terug te geven aan de Verkoper.
Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder kosten, met dien verstande dat de retourkosten ten laste van de Consument zijn. Bij omruiling gebeurt de herverzending op kosten van de Verkoper.
Indien de Consument zich tijdig beroept op het recht tot herroeping, dient de Verkoper alle betaalde bedragen, inclusief de leveringskosten, terug te betalen aan de Consument, zonder ongerechtvaardigde vertraging en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de datum waarop de Verkoper kennis kreeg van de beslissing tot herroeping van de Consument. De Verkoper kan echter de terugbetaling uitstellen tot op het ogenblik dat hij het Product terug heeft of tot wanneer de Consument een bewijs van verzending van het Product geleverd heeft, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

Herroepingsmodelformulier om te downloaden

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op Producten vervaardigd op vraag van de Consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften. Dit verwijst in het bijzonder naar speciale Producten (bijvoorbeeld borduurwerk, gepersonaliseerde goederen, bedrijfslogo's, emblemen). Een teruggave van de aankoopprijs voor gepersonaliseerde Producten is uitgesloten, zelfs bij retournering.