Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door 7days jobwear BV.  De gegevens kunnen aan derden doorgegeven worden ter controle van de kredietwaardigheid of  aan andere postorderbedrijven voor publiciaire doeleinden.  Natuurlijk hebt u te allen tijde het recht om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor publicitaire doeleinden.  Hiervoor richt u zich schriftelijk tot de verantwoordelijke van de bescherming van de privacy van de firma 7days jobwear BV.